educatief partnerschap

Educatief partnerschap met ouders

Partnerschap betekent samenwerking, educatief partnerschap met ouders betekent samenwerking tussen ouders en de school, kinderopvang of het kindcentrum Samenwerking is een medaille met twee kanten: naast betrokkenheid en activiteiten van ouders zijn die van de school, opvang (en de gemeenschap) minstens zo belangrijk. Die samenwerking vraagt om een wederzijdse betrokkenheid: betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling en het leren van hun kind op school, hun betrokkenheid bij de groep van hun kind en de school of kindcentrum als geheel en de betrokkenheid van de school bij de thuissituatie. Daarin is nog weer een onderverdeling te maken in meeleven, meehelpen of meedoen, meedenken en meebeslissen.

Er is een gezamenlijk doel om elkaar te ondersteunen en afstemming te zoeken met als doel de ontwikkeling en het leren van kinderen zo optimaal mogelijk te maken.

Er is een pedagogisch doel (het realiseren van enige afstemming in de benadering van kinderen thuis en op school), een organisatorisch doel (ouders leveren meehelpend en meedenkend samen met de professionals een bijdrage aan het reilen en zeilen van het kindcentrum) en een democratisch doel (ouders denken en beslissen informeel en formeel mee met de school; de school legt verantwoording af aan de ouders).

Wij vinden dat educatief partnerschap één van de fundamenten is van een kindvoorziening. Het vraagt van de partners lef om een gelijkwaardige samenwerking op basis van nieuwe inzichten en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven zodat gewerkt wordt aan een optimale ontwikkeling van kinderen.