Krimp

Een groot aantal regio’s wordt geconfronteerd met een dalend inwoneraantal. Dit heeft grote gevolgen voor de voorzieningen in de dorpen op het platteland. Scholen hebben minder leerlingen, peuterspeelzalen en kinderopvang krijgen hun groepen niet meer vol. Het gevolg is dat onderwijs, gemeenten en kinderopvangorganisaties met elkaar rond de tafel moeten om deze complexe situatie het hoofd te kunnen bieden. Wat is nodig om kinderen in een krimpregio optimale ontwikkelkansen te kunnen blijven bieden? Dat vraagt om in samenwerking en dialoog te komen tot nieuwe, creatieve, toekomstbestendige oplossingen. Dat betekent dat onderwijs en opvang anders georganiseerd moet worden. SINN is betrokken geweest bij het anders organiseren van onderwijs en opvang zoals doorbreken van het leerstofjaarklassensysteem, peuter/kleutergroepen, nieuw teamsamenstelling.

Een goede leidraad voor keuzes is altijd een gezamenlijke visie op de toekomst van onderwijs en opvang met respect en waardering van verschillen.

 

Kinderen hebben recht hebben op een rijke leer-, leef en ontwikkelomgeving, zodat geen talent verloren gaat.

SINN kan dit proces begeleiden.