Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang: Samenhangende aanpak 18- en 18+
Veel jongeren met een jeugdzorg verleden komen na hun 18e levensjaar op straat terecht. Ze hebben genoeg van het gedwongen kader en maken zich los van alle begeleiding. Helaas gaat het dan vaak alsnog mis. Schulden, verslaving en voortijdig schoolverlaten zorgen er voor dat ze uiteindelijk geen dak meer boven hun hoofd hebben. Op de bank slapen bij vrienden is dan nog het beste. Ze komen uiteindelijk soms in de volwassen dak- en thuisloze nachtopvang terecht. De weg terug naar opleiding, werk en een thuis is vaak moeilijk. Geen of gebrekkige afstemming in beleid en regelgeving werpen barrières op waar jongeren maar moeilijk doorheen komen. Het systeem houdt hierdoor jongeren vast in plaats van dat ze weer goed op weg worden geholpen naar zelfredzaamheid.

Kunnen we hier nu iets aan doen? SINN kan met u beleidsmatig een aanpak ontwikkelen en uitvoeren die zorgt voor:

  • Soepele overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg waardoor jongeren niet op straat komen
  • Ontkokering in beleid waardoor jongeren beter weer op weg worden geholpen naar zelfredzaamheid