Veranderingen in het sociale domein

Met de decentralisatie van de Wet op de Jeugdhulp, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2015 zijn de verantwoordelijkheden voor gemeenten en maatschappelijke organisaties enorm veranderd.

Deze wijzigingen in het sociale domein zijn onder te verdelen naar drie centrale opgaven:

  • uitbouwen van sociale netwerken van inwoners

bijbehorende thema's: de levenskracht methodiek, eigen kracht en samenkracht/ vrijwilligerswerk/ vraag elkaar

  • doorontwikkeling van een lokale en regionale ondersteuningsstructuur

bijbehorende thema's: handhaving kwaliteit, ervaren kwaliteit vanuit inwonersperspectief, wijkteams: netwerken en samenwerking/ coaching, systemisch werken

  • aanbrengen van samenhang in het totale aanbod

bijbehorende thema's: samenwerking samenhang aanbieders zorg en welzijn, ontwikkeling voorveld/ preventie, samenwerking in de keten jeugd

SINN heeft met bovenstaande onderwerpen de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij maatschappelijke organisaties en de overheid. De veranderende rol van de medewerkers binnen deze organisaties is daarbij ook uitdrukkelijk aan de orde.
Van ontwikkeling tot uitvoering van beleid op de werkvloer SINN is breed én integraal inzetbaar binnen het sociaal domein.