Voor- en Vroegschoolse Educatie

Voor- en vroegschoolse educatie

Bestrijding van onderwijsachterstanden is al lange tijd een belangrijk onderdeel van het onderwijsbeleid in Nederland. In de afgelopen jaren ligt de nadruk daarbij sterk op de jongste kinderen, de peuters en kleuters: voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Vve is er op gericht om (taal)achterstanden vroegtijdig op te sporen en aan te pakken.

Kinderen kunnen door verschillende oorzaken een achterstand oplopen. Vaak is het een samenspel van factoren, die te maken hebben met het kind zelf, het gezin of met de omgeving waarin zij opgroeien. Hoe eerder er aandacht is voor de ontwikkelingsachterstand hoe beter. Want als een kind met een achterstand op de basisschool start is het maar moeilijk meer in te lopen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van het vve-beleid bij 2,5-4 jarigen, het onderwijs is verantwoordelijk voor vve bij 4-6 jarigen.

Het effect van vve is al jaren een onderwerp van discussie, de meningen daarover zijn verdeeld. Wel is duidelijk dat effecten van vve vooral zitten in proceskenmerken zoals het educatieve beleid en de (sleutel)rol van de pedagogisch medewerker.

 Vve is tot nu toe vooral geïntegreerd in het peuterspeelzaalwerk. Vanaf 1 januari 2018 gaat de Harmonisatiewet in werking en ziet het voorschoolse veld er anders uit. De Harmonisatiewet schakelt de kwaliteitseisen en de financiering van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang gelijk. Vve zal daardoor steeds meer onderdeel gaan uitmaken van het brede kinderopvangaanbod. Daarnaast ontstaan er in het hele land steeds meer Integrale Kindcentra (IKC) waarvan kinderopvang een essentieel onderdeel is en daarmee ook de voor- en vroegschoolse educatie. Behoud en versterking van de vve-kwaliteit bij veranderingen als gevolg van Harmonisatie en IKC-vorming is een belangrijk punt van aandacht, zowel voor gemeenten als voor de kinderopvang en het onderwijs.

SINNcollectief heeft veel expertise op het terrein van vve vanuit verschillende invalshoeken en kan adviseren en ondersteunen bij:

  • Implementatie van vve-beleid in een IKC
  • Vve-beleid van gemeenten verbinden met Harmonisatie en IKC ontwikkeling
  • Procesbegeleiding bij de integratie van vve in kinderopvang en IKC: visieontwikkeling, doorgaande ontwikkelingslijnen
  • Kwaliteitsverbetering educatief handelen voor pedagogisch medewerkers in de vorm van Professionele Leergemeenschappen (PLG's)