Academie voor Samenwerking
De Academie voor Samenwerking biedt in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 een scholing van 4 dagdelen ‘professionals werken samen in een Integraal Kindcentrum’ aan. De scholing is bestemd voor de professionals (leerkrachten onderwijs, pedagogisch medewerkers opvang en peuterspeelzaal en professionals zorg) die werken met kinderen van 0-6 jaar of 7-12 jaar in kindcentra. 

Ook biedt de Academie voor Samenwerking in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 samen met inspirerende gastsprekers (ervaringsdeskundigen) een 6 daagse leergang ‘leiding geven Integrale Kindcentra’ aan.