De rol van SINN

SINN biedt ondersteuning bij het vinden van de juiste oplossingen door:

 • feiten onder ogen zien en op tafel leggen;
 • analyse met betrokkenen
 • creeren van een nieuw vergezicht
 • formuleren van de strategie
 • uitwerken van het plan van aanpak
 • ondersteuning bij de implementatie

Onze aanpak kenmerkt zich door:

 • Vanuit het grote perspectief kijken naar de problemen van alledag
 • Zowel richting geven van bovenaf als van onderop ontwikkelen
 • het verbinden van bestuurlijke kaders met de praktijk van alledag
 • het zorgvuldig regisseren van een dynamisch process
 • werken vanuit een gedeelde visie en de vertaling naar een strategie
 • uitvoering op zowel strategisch als praktisch niveau
 • het kiezen van prioriteiten
 • werken aan draagvlak op alle lagen
 • het betrekken van mensen en organisaties