Interim-managers

Veel organisaties worden van tijd tot tijd geconfronteerd met lastige organisatorische veranderingen, waarbij het management niet of onvoldoende in staat is om de gewenste resultaten te realiseren. Daarnaast worden organisaties zo nu en dan geconfronteerd met vacante managementfuncties door vertrek, ontslag of ziekte. De inzet van een ervaren en resultaatgerichte interim-manager is meer dan wenselijk.

SINN beschikt over ervaren interim-managers die de taal van de organisatie goed kennen en hun specifieke kennis en vaardigheden meenemen. Elke interim-manager wordt begeleid door een schaduwmanager en kan vanzelfsprekend terugvallen op de expertise en ervaringen die breed binnen SINN aanwezig zijn.