Onderzoek en meten resultaten

In veranderingsprocessen is het essentieel om te weten of de veranderingen ook echt tot resultaten leiden. Daar is onderzoek voor nodig. SINN maakt veelvuldig gebruik van praktijkgestuurd meten: leren in en van de praktijk. Door de nieuwe situatie te vergelijken met de beginsituatie is zichtbaar welke veranderingen er (bij de professionals) hebben plaats gevonden. Deze informatie vormt dan weer de basis voor een vervolg: doorgaan met wat goed gaat en verbeteren waar nodig. Adviezen en ondersteuning kunnen in veel gevallen tevens aan waarde winnen als ze onderbouwd worden met uitkomsten van toegepast wetenschappelijk onderzoek.

SINN helpt uw organisatie om het werk nog beter te doen. Onderzoek levert resultaten. Door onderzoek, actie en het opstellen van verbeterpunten, helpen we uw organisatie zichzelf te ontwikkelen en te verbeteren. Wij ontwikkelen meetinstrumenten op maat: snel in te vullen en direct te benutten in de praktijk. SINN werkt hiervoor samen met gespecialiseerde onderzoekers. Meten is daarmee als toegevoegde waarde te integreren in de praktijk. SINN heeft ook ervaring met andere vormen van onderzoek: van haalbaarheidsstudies tot evaluatieonderzoek. De juiste vorm wordt altijd in nauw overleg bepaald.