opleiding Integraal Kindcentrum

Het Kennisplatform Kindvoorzieningen Noord-Groningen heeft voor 28 schooldirecteuren, managers kinderopvang en leerkracht uit Noord-Groningen de opleiding Ambassadeur Kindvoorzieningen samen met een schoolbestuur georganiseerd. In 7 dagen zijn door 28 schooldirecteuren, managers kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en leerkrachten de verschillende kanten van de kindvoorziening onderzocht. In deze opleiding zijn samen de vernieuwingen in de visie en organisatie van onderwijs en opvang verkend door nieuwe brillen. Maar ook is dit vertaald naar een concreet plan voor de eigen praktijksituatie.

Door SINN (Janny Reitsma) is het projectleiderschap uitgevoerd: de vormgeving van de opleiding en het uitvoeren van de organisatie.

Tijdens de opleiding zijn de mogelijkheden van de kindvoorziening onderzocht. Samen met ervaringsdeskundigen is geleerd over nieuwe inzichten aan de hand van goede praktijkvoorbeelden.

Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers op de hoogte van de mogelijkheden van het kindcentrum en kunnen zij samen met anderen een kindcentrum opzetten. De opleiding biedt ook een netwerk van mede-vernieuwers in Noord-Groningen.

De opleiding is praktisch:

  • je neemt je eigen school / opvang als casus
  • de inleiders/begeleiders hebben zelf in de praktijk ervaring opgedaan.
  • De inleiders en begeleiders zijn experts.

De opleiding is interactief,

  • je gaat zelf aan de slag
  • je bezoekt goede voorbeelden in het land en doet mee.

Op onderdelen zal de groep gesplitst worden per functie en/of werksoort , dit is afhankelijk van de leervragen en kennisbehoefte.

In de opleiding is kennis opgedaan over de ontwikkeling van de kindvoorziening:

  • de pedagogische opdracht van de kindvoorziening;
  • het nieuwe denken over leren en ontwikkelen van kinderen;
  • de bouwstenen voor een nieuw onderwijs/opvangconcept;
  • personeel: formatie, multidisciplinair werken en nieuwe competenties;
  • het proces: het stappenplan, het projectplan en begeleiding van de ontwikkeling.