Professionele leergemeenschappen

Professionele leergemeenschappen (PLG’s) hebben als doel om de (eigen) praktijk van handelen te verbeteren. Professionals werken in PLG’s samen en investeren in een gezamenlijke doorontwikkelling van kennis, vaardigheden en competenties. Het werken in de praktijk en leren van en met elkaar staat centraal. Professionals bespreken (nieuwe) praktijkkennis met elkaar om te ontdekken wat goed werkt en voegen effectief gebleken werkwijzen uit verschillende (theoretische) kaders en methodieken toe aan het bestaande aanbod. Dit biedt professionals de mogelijkheid om steeds meer te doen van wat goed werkt, te stoppen met datgene wat niet werkt en aan elkaar te leren wat het beste werkt. Elke PLG kent een aantal vaste elementen: delen van succes, zelfreflectie, inbreng en verbinden van (nieuwe) kennis, begeleid oefenen en praktijkopdrachten. Er wordt aangesloten bij verschillende leerstijlen door een variëteit aan (coöperatieve) werkvormen. Een PLG is een instrument om tot daadwerkelijke veranderingen te komen: doelbewust veranderen om tot verbeteringen te komen.

SINN beschikt over een aantal gecertificeerde PLG-begeleiders en heeft een ruime ervaring in het begeleiden van Professionele Leergemeenschappen. In overleg met de opdrachtgever worden de thema’s en de focus bepaald.