Thema's

Thema's

De inhoudelijke thema's binnen het sociale domein waar we ons mee bezig houden variëren, en bevatten tegelijkertijd voor ons vanuit onze visie een aantal rode draden:

  • het gaat om zelfsturing: dit kan door  zorgarrangementen te ontwerpen waar eigen inzet van mensen gecombineerd kan worden met die van professionals, maar ook door ouderbetrokkenheid binnen een IKC te transformeren naar partnerschap.
  • Professionals die ruimte hebben om maatwerk te bieden en niet gebonden zijn aan gestandaardiseerd aanbod.
  • Binnen gemeenten vraagt dit om een nieuw type ambtenaar die verbindt en faciliteert en de werkt aan ontkokering. Niet denken vanuit de regels maar vanuit het gewenste resultaat en maatschappelijk beoogde effect.

 SINN kent de dilemma’s en de beschikbare oplossingen en zoekt met gemeenten en organisaties naar innovatieve oplossingen.