Integraal kindcentrum

Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen – de burgers van de toekomst – en behoud van kindvoorzieningen in een krimpregio, streven de schoolbesturen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gemeenten naar integrale voorzieningen zgn. kindcentra voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar.

Binnen een kindcentrum vormen het onderwijs en de kinderopvang één geheel, met één leidinggevende en één team. In een kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. Kinderen worden ondersteund bij het ontwikkelen van die talenten die hen helpen om op een volwassen manier en naar eigen vermogen gelukkig in de wereld te staan. Doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen, naschoolse activiteiten en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorziening. Wanneer deze voorzieningen ook nog eens gehuisvest kunnen worden één dak, kan het aanbod nog beter op elkaar afgestemd worden en kunnen middelen efficiënt ingezet en ruimtes vaker multifunctioneel gebruikt worden. Voor ouders is er één plek waar zij voor al hun vragen over onderwijs, opvang en zorg terecht kunnen.

SINN  heeft ruime ervaring en expertise bij het begeleiden van het proces om te komen tot een  integraal kindcentrum. Dit kan in de vorm van projectleiding, interim-management, procesbegeleiding of training. 

 

Integratie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn de afgelopen jaren sterk naar elkaar toegegroeid. Er is veel geïnvesteerd in kwaliteit en professionalisering. Door rijksbeleid vallen sinds 1 januari 2018 deze werksoorten onder dezelfde wet- en regelgeving (Wet Kinderopvang).

Deze ontwikkeling stelt nieuwe vragen aan organisaties voor peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en gemeenten. Het biedt kansen om de kwaliteit van deze werksoorten te bundelen op het terrein van aanbod, personeel en financiën. Het voorschools aanbod is een basisvoorziening in het integraal kindcentrum. Daarnaast is het een oplossing voor regio’s met een teruglopend kinderaantal, waar beide werksoorten niet naast elkaar kunnen blijven bestaan. Ouders kunnen voortaan via één loket en met uniforme tarieven  een keuze maken uit verschillende arrangementen van opvang en educatie.

SINN  heeft expertise en ervaring om dit proces te begeleiden.