Passend Onderwijs & Jeugdhulp

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Het ontwikkelen van individuele leerroutes waarbij aangesloten wordt bij talenten en mogelijkheden van kinderen vormt een grote uitdaging voor het onderwijs. Het werken in de scholen verandert drastisch. 
De transformatie van de jeugdhulp biedt gemeenten de ruimte en mogelijkheden om ondersteuning voor jeugd in samenhang in te zetten. Het verbinden van onderwijs (en opvang) en jeugdhulp biedt nieuwe kansen om tijdig de juiste ondersteuning en begeleiding in te zetten.

Wij van SINN  hebben de expertise om

  • professionals in onderwijs en (jeugd)hulp aan elkaar te verbinden en een eenduidige zorgroute te ontwikkelen. We zijn nauw verbonden met pedagogisch pact
  • een verbinding te maken tussen gemeenten, onderwijs en jeugdhulp met als doel samenhang en samenwerking verder versterken
  • organisaties en mensen te verbinden: doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen vormgeven, visie ontwikkelen, werken met data en professionele leergemeenschappen