Blog van SINN

Mijn buurt pakt de zorg zelf op!

Door: Johan van der Zee - 28-6-2015


Zorg is verworden tot business.

Stel er waren geen zorgaanbieders zoals u en ik die allemaal kennen. Stel we krijgen de kans om zorg opnieuw vorm en inhoud te geven. Daarbij sleutelen we niet aan bestaande systemen maar gaan we de uitdaging aan om vanuit de leefwereld van alledag helemaal opnieuw te beginnen. Wat doen we dan? Zijn we samen in staat de goede keuzes te maken? Is het grootschaligheid of kleinschaligheid, is er sprake van afstand  of nabijheid, is er aandacht voor de hele mens of richt de focus zich op eenzijdige oplossingen. Volgens mij zijn we zelf heel goed in staat om keuzes te maken en komen we daar met elkaar wel uit.

 

Zelf aan het stuur in de zorg

Hoog tijd om een experiment te starten waarbij bewoners uit een willekeurige buurt deze vraag ter hand nemen...en zelf aan het stuur gaan staan hoe de zorg georganiseerd kan worden gericht op een eigen programma van wensen en mogelijkheden…Ik droom ervan dat we elke bestaande of nieuw te ontwikkelen buurt zelf die mogelijkheid gunnen.

 

Samen aan de slag

Nieuwe collectieven voor de thuiszorg...? een eigen wijkverpleegkundige....? eenduidige zorg rondom kinderen en ouderen...?

Geen business maar een nieuwe werkelijkheid zoals we dat zelf graag willen....we kunnen morgen samen aan de slag. Wie pakt die handschoen op…