De klantreis: ouders betrekken in het IKC

Een IKC is er ook voor ouders! 
Een goed aanbod van opvang en onderwijs voor kinderen valt of staat met een goed contact met ouders. De communicatie tussen ouders en de professionals in het IKC moet op prettige wijze kunnen verlopen.

Contact met ouders versterken?
Daarvoor is er de Klantreis.
Met de aanpak van een Klantreis kijken we met een frisse blik of het contact tussen ouders en de medewerkers in het IKC beter kan. Als het (dagelijkse) contact tussen en met de ouders prettig verloopt draagt dat positief bij aan de ontwikkeling van de kinderen.

Doel
Het doel van de Klantreis is om de dagelijkse gang van zaken rondom het kind leuker en makkelijker te maken voor ouders en medewerkers van het IKC, passend bij de visie van het IKC.

Ons aanbod
Samen met de ouders en het team gaan we op zoek naar een effectieve werkwijze voor het dagelijkse contact. 

Bijeenkomsten
We starten met een bijeenkomst voor ouders om informatie van hen te krijgen over wat er goed gaat in de communicatie met de professionals van het IKC en wat er beter kan.
De opbrengst van de bijeenkomst met ouders bespreken we vervolgens met het team, waarbij ook een aantal ouders uit de eerste bijeenkomst aansluiten. Tijdens deze bijeenkomst vullen de teamleden de informatie aan vanuit hun perspectief.

Verwerking door SINNcollectief:
De informatie verwerken we tot een “klantreis voor ouders” met tips, inzichten en adviezen voor het IKC. Dit voorstel leggen we voor aan de directie.

Wat levert de klantreis op: een “sterker merk” van het IKC!!
Meerwaarde voor ouders: het maakt het contact met het IKC vanaf de start leuker, de verwachtingen over rituelen en gebruiken zijn duidelijk, minder stressvol, er is goede afstemming over het kind, het biedt ouders gemak en ontzorgt.

Meerwaarde voor het IKC: ouders vinden het prettig in het IKC en spreken er positief over, er is een betere integratie en afstemming van onderwijs en opvang, tijdwinst voor medewerkers, meer rust door het voorkomen van overbodige telefoontjes/gesprekjes.

Meerwaarde voor het kind:

het kind merkt niets, maar profiteert ervan!

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Cobi van Liere | 06 20173653 | c.vanliere@sinncollectief.nl

 


 

Onze aanpak kenmerkt zich door:

  • het kiezen van prioriteiten
  • werken aan draagvlak op alle lagen
  • uitvoering op zowel strategisch als praktisch niveau
  • het betrekken van mensen en organisaties
  • het verbinden van bestuurlijke kaders met de praktijk van alledag
  • het zorgvuldig regisseren van een dynamisch proces
  • werken vanuit een gedeelde visie en de vertaling naar een strategie
  • Vanuit het grote perspectief kijken naar de problemen van alledag
  • Zowel richting geven van bovenaf als van onderop ontwikkelen