Teamcoaching

SAMENWERKEN IN TEAMS

Een veranderende context
In de wereld van onderwijs, opvang en zorg is er veel aan het veranderen. Het werken met teams in deze veranderende context staat synoniem voor het ‘niet-weten’. Het niet-weten hoe de toekomst eruit zal zien, geeft onzekerheid en brengt de nodige dynamiek met zich mee. Dit geldt voor zowel bestaande teams als nieuw te formeren teams. Het is een tijdperk van zoeken en onzekerheid. Wat gaan we samen doen? Wat is mijn rol in het geheel? Met wie krijg ik te maken? Deze veranderende context vraagt om een uitdagende en onderzoekende houding. Hoe creëer je dat als leidinggevende en hoe krijg je je team mee in het proces van veranderen?

De boven en de onderstroom
Het samen werken aan een, soms nieuwe, taak in een veranderende context, speelt zich vaak af in het bewuste leven van het team en is zichtbaar: ‘de bovenstroom’. Dat wat met de relatie te maken heeft is minder bewust en minder expliciet: ‘de onderstroom’. Mensen beïnvloeden elkaar. Individueel gedrag heeft effecten op het groepsgedrag, op de groepsdynamiek, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom en vice versa. Zowel in bestaande als in nieuwe teams is het handig om de onderstroom te begrijpen om de volgende stap in teamontwikkeling te kunnen maken.

Wat kan het SINN collectief betekenen?
De missie en visie van de maatschap Sinn collectief is ontstaan vanuit “de wil om samen vanuit een gedeelde passie en kunde en een grote maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van organisaties en de groei van mensen”. Wat wij voor u kunnen betekenen is het bieden van teamcoaching, het coachen van de leidinggevenden of het geven van scholing.

Een teamcoach van SINN werkt aan de taakvolwassenheid en bevordert de autonomie van het team in relatie met de leidinggevenden. De teamcoach kijkt naar de dynamische processen die er spelen en het effect daarvan. Teamcoaching is er in allerlei maten en vormen. Waar de teamcoaches van het Sinncollectief niet doen is het overnemen of het team gaan ‘redden’. Het ondersteunen van het team moet leiden tot de ontwikkeling van het potentieel van het team an sich en de leden van het team als individu. Een teamcoach begrijpt in welk stadium van ontwikkeling het team zit en weet het team door sommige lastige overgangsfases heen te helpen.

Wat doet een teamcoach van het Sinncollectief?
Teamcoaching richt zich op:

 • de inhoud, de taak die het team heeft of moet bijstellen in de veranderende context; waar wil het team voor gaan, wat zijn de doelen en hoe moet dat georganiseerd worden, welke afspraken worden er gemaakt;
 • de relaties binnen het team en de relatie met de leidinggevenden, om de doelen die het zich stelt te halen en de taken die het heeft in gezamenlijkheid uit te kunnen voeren.

De teamcoaches van Sinn maken gebruik van diverse theorieën en methoden. Wij kunnen zowel uw team als u in uw rol als leidinggevende ondersteunen. Teamcoaching is maatwerk.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: 
Miek Hehenkamp/ 0620255214/m.hehenkamp@sinncollectief.nl

Onze aanpak kenmerkt zich door:

 • het kiezen van prioriteiten
 • werken aan draagvlak op alle lagen
 • uitvoering op zowel strategisch als praktisch niveau
 • het betrekken van mensen en organisaties
 • het verbinden van bestuurlijke kaders met de praktijk van alledag
 • het zorgvuldig regisseren van een dynamisch proces
 • werken vanuit een gedeelde visie en de vertaling naar een strategie
 • Vanuit het grote perspectief kijken naar de problemen van alledag
 • Zowel richting geven van bovenaf als van onderop ontwikkelen