Henriette Aalfs

Momenteel ben ik procesbegeleider bij een fusie tussen een kinderopvang- en een peuterspeelzaalorganisatie. Veel elementen komen hierin samen: juridische, financiële en organisatorische zaken. En ook de meerwaarde van de fusie: wat levert het op voor de ouders en de kinderen, welke perspectieven biedt het de medewerkers en hoe positioneer je je strategisch in de markt?
Daarnaast ben ik de procesbegeleider in een traject van integratie van onderwijs, opvang en jeugdhulp. Op welke manier kun je beter samenwerken, in het belang van het kind? Met welke interventies kun je de leerlingen toch goed onderwijs blijven bieden, als er sneller concreter jeugdhulp wordt ingezet? Vanuit een aantal pilots wordt ervaring opgedaan en worden resultaten gemonitord. Deze resultaten worden uiteindelijk met de betrokken wethouders van de verschillende gemeenten besproken om tot verbetering te komen.