Welkom bij SINN

Gemeente Zwolle


Omschrijving:
begeleiden 4 groepen in 6 bijeenkomsten professionele leergemeenschappen (PLG’s)

Werkzaamheden SINN:

Voor de doorontwikkeling van het netwerk CJG Zwolle leveren de PLG’s een bijdrage aan:

  • Vergroten van de professionaliteit: deskundiger worden m.b.t. de doelen van “Opvoeden versterken”;
  • Verbetering van gedrag, houding of competentie (competenties die op alle CJG professionals van toepassing zijn);
  • Leren van en met elkaar;
  • Versterken van de samenwerking binnen en buiten het netwerk CJG Zwolle;
  • Coöperatief leren en collectief leren: in gezamenlijkheid “doen-wat-werkt”

Uitgevoerd door: Cobi van Liere en Miek Hehenkamp
"Wij hebben als uitgangspunt dat kennis, houding en vaardigheden direct gekoppeld zijn aan de context. Scholing c.q. kennisoverdracht leidt vooral tot resultaten wanneer deze kennis gerelateerd is aan de werksituatie. Leren is een collectieve aangelegenheid en vindt plaats met experts en met collega’s, in teams."

"Prettig om er zo, gezamenlijk, praktisch mee aan de slag te gaan. Afwisselend, verschillende aansluitende onderwerpen. Nodigt uit tot nadenken en overleggen, samen met anderen"