Welkom bij SINN

Zorggroep Meander


Omschrijving:
interim-directeur Kinderopvang Meander

Werkzaamheden SINN:

Kinderopvang Meander biedt kinderdagopvang, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang aan op diverse locaties in Veendam. Door afnemende vraag was het noodzakelijk een passend en vernieuwend aanbod te creeren voor ouders en kinderen, in samenwerking met o.a. onderwijs, peuterspeelzaalwerk en zorg. Het organisatiemodel, de personele inzet en de huisvesting is hier vervolgens op afgestemd zodat er een gezonde organisatie is ontstaan, klaar voor de toekomst.


Uitgevoerd door: Henriette Aalfs
"Richt je op de toekomst, deel de koers met de stakeholders en durf stappen te zetten passend bij deze koers. Dat geeft vertrouwen in onzekere tijden. "

"Resultaatgericht, met oog voor het kind, de medewerker en de bedrijfsresultaten. Warm en betrokken. Analytisch en ondernemend. Doorgaan, ook of misschien wel juist als er weerstand komt. Deze combinaties van competenties en kennis van Henriette Aalfs maken van haar een hele geschikte interim manager. Kinderopvang Meander is trots op de kwaliteit en de bedrijfsresultaten van het afgelopen jaar. Anita Tijsma, directeur Zorggroep Meander "