Welkom bij SINN

Openbaar Onderwijs Zwolle en Doomijn


Omschrijving:
Ondersteuning 6 Integrale Kindcentra (in wording) waar zowel OOZ als Doomijn onderdeel van uitmaakten.

Werkzaamheden SINN:

Uitgevoerd door: Miek Hehenkamp en Carla Pelgrom
"Terugkijkend op dit project leert ons dit dat voor een succesvol IKC leiderschap misschien wel de allerbelangrijkste randvoorwaarde is."

"Miek Hehenkamp heeft op professionele wijze de IKC vorming en de samenwerking tussen Openbaar Onderwijs Zwolle en Kinderopvang Doomijn . Vriendelijk, oplossingsgericht en praktisch is zij met de teams aan de slag gegaan . Onze IKC's zijn weer een stapje verder in hun ontwikkeling. Carla Pelgrom heeft op professionele wijze de IKC vorming en de samenwerking tussen Openbaar Onderwijs Zwolle en Kinderopvang Doomijn. Vanuit rust en overzicht wist zij ons als samenwerkingspartners verder te krijgen in vertrouwen en focus op het resultaat. "