Welkom bij SINN

Gemeente Oldambt & Bellingwedde


Omschrijving:
Kwartiermaker CJG: samenhang onderwijs & zorg

Werkzaamheden SINN:

Het ontwikkelen van een eenduidige zorgroute voor kinderen van 0-23 jaar volgens het principe 1 kind – 1 gezin – 1 plan. Hiervoor is een proeftuin gestart met een multidisciplinair team, om aan de hand van de werkelijke caseload aan zorgcasussen te komen tot een efficiënte en effectieve zorgroute. Door de ontwikkeling van een uniek onderwijszorgcentrum korte lijnen ontwikkeld en samenwerking gerealiseerd tussen (speciaal)onderwijs en zorg. Het project is een samenwerking met zorginstellingen en onderwijs in de gemeenten Oldambt en Bellingwedde


Uitgevoerd door: Henriette Aalfs
"Starten met de essentie: de zorg rondom een kind, pas daarna de spelregels beschrijven. Lerend en werkend ontwikkelen, met de blik op de toekomst. "

"Henriette heeft de dagelijkse uitvoeringspraktijk van betrokken zorgpartners op een natuurlijke wijze weten te verbinden met de beleidsmatige wensen van de gemeente zodat een door iedereen gedragen praktisch model is ontstaan. Simonet Schroot, projectleider decentralisatie jeugdzorg gemeente Oldambt (april 2014) "