Welkom bij SINN

Stichting Kinderopvang Haren


Omschrijving:
Harens design

Werkzaamheden SINN:

Het bestuur van SKH stelde zichzelf de vraag hoe de organisatie in een sterk veranderende omgeving, de toekomst tegemoet zou moeten treden. Wat zou de strategie moeten zijn en welke gevolgen heft  dit voor de organisatie? SINN is gevraagd om hierover een advies uit te brengen. Nadat het advies door het bestuur is aangenomen, is SINN gevraagd om de implementatie van de veranderingen te begeleiden.

Activiteiten SINN

  • Onderzoek, waarbij bij  klanten, medewerkers en management interviews zijn gehouden.
  • Een SWOT analyse
  • Een interactieve bijeenkomst waarin een toekomstvisie is geformuleerd
  • Advies voor neergelegd in een strategisch organisatieplan
  • Ondersteuning bij implementatie 
  • Beleiding trainingsdagen van het nieuwe management

Alle lagen in de organisatie zijn actief bij de verandering betrokken waardoor positief en met plezier samen gewerkt is aan de optimalizatie van de organisatie.


Uitgevoerd door: Janny Reitsma
""

""