Welkom bij SINN

Sine Limite, samenwerkingsverband primair onderwijs Deventer


Omschrijving:
projectleider implementatie 3+ groepen

Werkzaamheden SINN:

Vanuit een rijkssubsidie is in Deventer een plan door gemeente, schoolbesturen en de welzijnsorganisatie opgesteld gericht op het verder voorkomen van taalachterstanden. Met de middelen is een start gemaakt met de vorming van de eerste 4 3+ groepen.


Uitgevoerd door: Carla Pelgröm
"boeiend om hierin gezamenlijk te pionieren en vanuit kansen en mogelijkheden te kijken op alle lagen: op stuurgroepniveau, met de schooldirecteuren en met de professionals die het uiteindelijk moesten doen"

""