Welkom bij SINN

Gemeente Aa en Hunze


Omschrijving:
Leesklik. vve/ouderbetrokkenheid vergroten via een voorleescollectie in combinatie met een interactieve website

Werkzaamheden SINN:

SINN heeft samen met de kinderopvang, de peuterspeelzalen en de Bibliotheek in de gemeente Aa en Hunze een werkwijze ontwikkeld om ouders van de voorscholen meer te betrekken bij de (taal)ontwikkeling van hun jonge kinderen: er is een uitleencollectie (boekjes en speelgoed) voor ouders samengesteld en een bijbehorende website, die aansluiten bij de thema’s van de voorschool. Het stimuleert ouders om thuis actief met de taalontwikkeling van hun kind bezig te zijn.

 


Uitgevoerd door: Cobi van Liere
"Een gezamenlijk en creatief proces met een praktisch resultaat "

"SINN heeft er aan bijgedragen om met verschillende partijen een gezamenlijke doel te kiezen en te bereiken "