Welkom bij SINN

Gemeente Groningen


Omschrijving:
Kwaliteitsslag voor de VVE ontwikkeld en in de wijken met de partners geimplementeerd.

Werkzaamheden SINN:

Op basis van landelijk beleid en uitkomsten van de onderwijsinspectie met de Groningse organisaties een kwaliteitsslag voor de VVE ontwikkeld en in de wijken met de partners geimplementeerd. 

SINN heeft de projectleiding verzorgd en met de gemeente (afdeling jeugd en sociale zaken) het basisonderwijs, de voorschoolse organisaties en de jeugdgezondheidszorg een aanpak ontwikkeld voor:

  • Organiseren van de toeleiding naar VVE
  • Kwaliteitsverhoging pedagogische medewerkers (taaltoetsen, VVE coaches)
  • Ouderbetrokkenheid
  • Doorgaande lijn voorschools - basisonderwijs

Uitgevoerd door: Baukje Besling
""

"Monica Mulder (beleidsmedewerker OCSW): SINN heeft belangrijke processen in beeld gebracht en uitgewerkt, waarbij zij zorgvuldig schakelde tussen het beleid en de praktijk van uitvoering "