Welkom bij SINN

Gemeente De Marne


Omschrijving:
Het OGGZ beleid geactualiseerd in samenwerking met gemeenten Bedum, Winsum en Eemsmond en uitgewerkt met relevante partners

Werkzaamheden SINN:

SINN heeft advies over beleid en uitvoering ontwikkeld op het terrein van de OGGZ. Concrete producten zijn:

  • Aanpak voor versterken keten preventie – behandeling - nazorg
  • Samen met de partijen GKB, Sociale Zaken, Wierden en Borgen, SW&D, de OGGz netwerken en de gemeenten Bedum, Winsum, Eemsmond en De Marne een aanpak voor preventie huisontruimingen ontwikkeld en in uitvoering gebracht

Uitgevoerd door: Baukje Besling
"Door partijen te binden op de inhoud zijn er concrete uitvoeringsafspraken gemaakt"

""