Welkom bij SINN

Gemeente Coevorden


Omschrijving:
1 van de 3 landelijke VVE pilots: Vanzelfsprekend!

Werkzaamheden SINN:

Het ministerie OCW heeft 3 landelijke VVE pilots aangewezen die tot doel hadden het realiseren van een kwaliteitsimpuls voor de voorschoolse periode in regio’s waar een traditie is van taalachterstand. De gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, Aa&Hunze en Emmen hebben dit in samenwerking met de provincie Drenthe vormgegeven in de pilot Vanzelfsprekend.

SINN heeft de projectleiding verzorgd en met de gemeente Coevorden, de voorschoolse organisaties, het basisonderwijs, de bibliotheken en de jeugdgezondheidszorg een aanpak ontwikkeld voor:

  • De organisatie van de toeleiding naar VVE (inclusief doelgroepbepaling)
  • Monitoring VVE
  • Verbetering aanbod voorschoolse voorzieningen voor VVE
  • Ukkiegroep (combinatie van opvoedingsondersteuning, taalstimulering kinderen en ouders sterker maken in onderwijsondersteunend gedrag)
  • Ouderbetrokkenheid
  • Doorgaande lijn voorschools - basisonderwijs

Uitgevoerd door: Baukje Besling
"Een boeiend proces om met 3 verschillende gemeenten te streven naar een uniek maar toch gezamenlijk resultaat"

"Gea Mepschen: Baukje bezit een enorme drive en kennis van zaken. Ze weet thema's en mensen te verbinden. Mede dankzij haar bijdrage is er gedurende de looptijd van de VVE-pilot Vanzelfsprekend een kwaliteitsslag gemaakt in het aanbod voor 0-4 jarigen in de gemeente Coevorden"