Wie zijn we?

SINN is actief in het brede sociale domein, en vooral waar verschillende onderwerpen en gezichtspunten elkaar ontmoeten. De wereld bestaat niet uit hokjes. Met onze inhoudelijke kennis en ervaring kunnen we goed schakelen tussen beleid en organisatie. We zijn meedenkers en meewerkers en verbinden strategie en uitvoering met elkaar. Samen met u ontwikkelen wij passende oplossingen. SINNergie noemen wij dat.

Ons werk bestaat uit Interim- project- en programmamanagement en advies. Daarnaast verzorgen we trainingen, opleidingen en coaching. Door combinaties van expertise kunnen we als collectief maatwerk leveren. Dit doen we met één gezamenlijke drijfveer: maatschappelijke betrokkenheid. SINN collectief is onafhankelijk, flexibel en gaat voor het beste resultaat.

SINN biedt ondersteuning bij het vinden van de juiste oplossingen door:

 • feiten onder ogen zien en op tafel leggen;
 • analyse met betrokkenen
 • plan van aanpak
 • ondersteuning bij de implementatie

Heeft uw organisatie een impuls nodig? Dan kunnen wij u vooruit helpen. Wij hebben er SINN in!

Onze aanpak kenmerkt zich door:

 • het kiezen van prioriteiten
 • werken aan draagvlak op alle lagen
 • uitvoering op zowel strategisch als praktisch niveau
 • het betrekken van mensen en organisaties
 • het verbinden van bestuurlijke kaders met de praktijk van alledag
 • het zorgvuldig regisseren van een dynamisch proces
 • werken vanuit een gedeelde visie en de vertaling naar een strategie
 • Vanuit het grote perspectief kijken naar de problemen van alledag
 • Zowel richting geven van bovenaf als van onderop ontwikkelen