Cobi van Liere

Onderwijskansenbeleid:
Voor de gemeente Assen actualiseer ik momenteel het onderwijskansenbeleid. Het voorschoolse speelveld is door de Harmonisatie en de IKC ontwikkeling sterk veranderd. Daar komt bij dat er met ingang van dit jaar (2019) veel nieuwe regelgeving vanuit het Rijk is met gevolgen voor de budgetten en het vve aanbod. In het nieuwe onderwijskansenbeleid van Assen komt te staan wat de visie is van de gemeente en hoe ze de nieuwe eisen gaat implementeren. De rol van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen (met vve indicatie) een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe beleid. De gemeente wil dit versterken en de activiteiten hiervoor in samenhang met andere thema's van het sociaal domein (laaggeletterdheid, schuldenproblematiek, zorg) vorm geven. 

IKC ontwikkeling:
In Groningen begeleid ik samen met Miek een onderwijs/kinderopvang team op weg naar hun onderkomen in een nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum dat in 2020 klaar is. 

Werkgroep Governance Code Kinderopvang:
Onlangs heb ik deel genomen in de werkgroep voor herziening van de landelijke Governance code kinderopvang.


 • passie
 • samen
 • analyse
 • luisteren
 • constructief
 • oplossingsgericht
 • realistisch
 • pragmatisch
 • daadkracht
 • beweging

Wat mij drijft

 • Bijdragen aan een mooie samenleving waarin elk kind, elk mens zijn/haar mogelijkheden kan ontdekken en benutten
 • Verbindingen tot stand brengen waardoor er nieuwe perspectieven en kansen in beeld komen.
 • Samenwerken met anderen met als doel om verder te komen, resultaatgericht en met inzet van ieders krachten en talenten

Ik neem mee vele stukjes kennis en ervaring:

 • van actuele ontwikkelingen in het sociale domein, onderwijs en voorschoolse organisaties
 • om slagvaardig te zijn bij het vertalen van beleid naar praktijk
 • met veranderingsprocessen en ontwikkelvraagstukken

Ik ben inzetbaar voor:

 • Project- en programmamanagement
 • Procesbegeleiding bij veranderingstrajecten
 • Beleidsadvies bij overheden voor thema’s rondom onderwijs en jeugd
 • Interim-management voorschoolse organisaties, IKC’s
 • Training/coaching (video): individueel en met groepen